NAŠE AKCE

Hloubková penetrace NANO

Jednosložková nízkoviskózní kapalina s hloubkovým penetrujícím účinkem na savé podklady. Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi modifikovaného styren-akrylátového kopolymeru, s nano-částicemi, který umožňuje vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu. Penetrace obsahuje
povrchově aktivní látky, odpěňovací a konzervační prostředky. Neobsahuje těžké kovy. Vyznačuje se výborným smáčením a dokonalým kotvením na savých podkladech. Používá se na beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady. Je určena ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu a působí jako adhezní můstek pro další materiály jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a sanační hmoty na bázi polymerních disperzí nebo redispergovatelných polymerních
prášků a cementu.

Použití
– Na nekonstrukční a konstrukční beton, anhydrit, zdivo, omítky, sádrokartonové a
cementovláknité desky aj. minerální podklady
– Penetrace betonových podlah před aplikací samonivelačních a vyrovnávacích stěrek;
– Ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu
– Sjednocení nasákavosti podkladu před lepením obkladů a dlažeb
– Jako adhezní můstek pro další materiály: vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla,
akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny, tmely, vyrovnávací a
sanační hmoty na bázi polymerních disperz

Cena: od 285 Kč/ks CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH