Baufan – Nemrznoucí přísada do betonu

Vlastnosti: bezchloridová kapalná přísada proti mrazu a urychlovač tvrdnutí betonů a cementových malt. Má mírný plastifikační účinek, nezkracuje dobu zpracovatelnosti čerstvé směsi.

Použití: pro betonování, zdění a omítání v zimním období. Pro dřívější odbedňování monolitických betonových konstrukcí, pro rychlejší dosažení odformovací nebo manipulační pevnosti prefabrikátů.

Výhody: umožňuje betonování až do -10°C, vede k rychlému nárůstu počáteční pevnosti a ke zvýšení konečné pevnosti, vhodný i do železobetonu.

Cena: od 66 Kč/ks CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH