NAŠE AKCE

Multicem cement

Multicem je portlandský směsový cement pevnostní třídy 32,5 R
s garantovanou minimální pevnosťou v tlaku 32,5 MPa
po 28 dnecha minimální začátečnínou pevnosťou 10,0 MPa po 2 dnech.

Přednosti:

Cena: 85,- Kč/ks CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH