Šňůra pletená, PA, s jádrem ø 6 mm

Polyamidová šňůra pletená s jádrem 16pramenná

Základní vlastnosti: – neplave na vodě – vyšší teplotní odolnost než u polypropylenů – pracovní teplota do 100°C (měknutí 170°C, tání 215°C) – vysoká pevnost a oděruvzdornost – vysoká tažnost – nižší odolnost vůči kyselinám – absorbují vlhkost

Použití: Polyamidové šňůry vynikají svou schopností pohlcovat rázovou energii, mají vynikající pevnost a velmi dobrou oděruvzdornost.

Co znamená údaj o pevnosti: Pevnost lan je jednou ze základních charakteristik. Jedná se o sílu v N (Newtonech), která je vyvinuta při přetrhu lana. Pevnost se uvádí také v kg nebo v kN a daN (kilonewtonech a dekanewtonech … 1kg = 0,981 daN). Minimální pevnost odpovídá příslušným evropským normám: EN ISO 1140 – Polyamid

Jak odvodit nosnost: Je třeba rozlišovat mezi maximální pevností lana a jeho nosností. Nosnost je maximální zatížení lana, které nesmí být překročeno a je závislé na stanoveném koeficientu bezpečnosti. Pokud používám upravená lana např. ke zvedání břemen, musíme již pracovat s tzv. bezpečnostním faktorem, který jednoznačně určuje nosnost lana. Příklad: lano s minimální pevností 1000 kg, které bude použito ke zvedání nákladu a má bezpečnostní faktor 5:1 má nosnost 200 kg. Pokud si tedy chci vypočítat orientační nosnost lana, musím údaj o pevnosti vydělit 5. Vždy ale počítejte s faktory, které ovlivňují pevnost lan a šňůr.

Faktory ovlivňující pevnost lan: – konstrukce lana – oděr lana – narušením povrchových vláken dochází ke snižování pevnosti – působení chemikálií – pevnosti lan z materiálů, které nejsou odolné vůči různým chemikáliím, mohou být významně ovlivněny působením těchto látek – skladujte lana mimo dosah chemikálií! – působení teploty – skladujte lana mimo zdroje tepla! – působení slunečního (UV) záření – skladujte lana na místech chráněných před slunečním zářením! – působení rázových sil – záplety – snižují pevnost lan o cca 10%, záplety je nutno provádět velmi pečlivě – uzly – snižují pevnost lan o cca 50% (až o 90% u ocelových lan)

Cena: 19 Kč/bm CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH