Akrylátová penetrace

Baufan penetrační nátěr  lze použít jako penetraci pod malířské práce, izolaci a  pro vytvoření efektu sametově lesklého povrchu. Pro savé povrchy v exteriérech i interiérech – zdivo, beton, pórobeton, sádrokartonové desky, vláknitocementové desky, vápenné, cementové a sádrové omítky, staré vápenné, minerální a disperzní nátěry.

Použití: Je možné penetrovat jakýkoliv savý podklad. Plochy musí být čisté, bez mastnoty a volných částic. Doporučujeme penetrovat suchý podklad, u mírně vlhkých podkladů se snižuje účinek. Akrylátovou penetraci ředíme vodou v poměru 1:3 až 1:10 (čím savější podklad, tím víc ředíme) a nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním. Takto ošetřený podklad má zvýšenou pevnost, je bezprašný a je možné ho upravovat libovolnými hmotami.

 

Hloubková penetrace Green-line

S obsahem malých částic, které vedou k hloubkovému průniku do materiálů. Zlepšuje přilnavost, snižuje a vyrovnává nasákovost. Optimalní vysoce kvalitní komponenty používané k výrobě, umožňující openetraci jakýchkoliv savých porezních materiálů.

Chrání před vlhkostí. Navržená pro beton, cementové desky, sádrové omítky, vápenocementové omítky, pórobeton, sádrokaronové desky a dřevo. I na velmi staré podklady, které ztratily své parametry.

Ředí se v poměru 1:1, nebo při velmi savých podkladech 1:2.

Příprava: Povrch by mel být suchý a bez prachu, špíny, oleje a tuků.

Spotřeba: 0,005 dp 0,2l na 1M². V praxi závisí na nasákavosti podkladu.

Baufan – Nemrznoucí přísada do betonu

Vlastnosti: bezchloridová kapalná přísada proti mrazu a urychlovač tvrdnutí betonů a cementových malt. Má mírný plastifikační účinek, nezkracuje dobu zpracovatelnosti čerstvé směsi.

Použití: pro betonování, zdění a omítání v zimním období. Pro dřívější odbedňování monolitických betonových konstrukcí, pro rychlejší dosažení odformovací nebo manipulační pevnosti prefabrikátů.

Výhody: umožňuje betonování až do -10°C, vede k rychlému nárůstu počáteční pevnosti a ke zvýšení konečné pevnosti, vhodný i do železobetonu.