UNIMALT 14 – cement pro zdění

Unimalt 14 je cement pro zdění MC 12,5, vyrobený semletím křemičitanového slínku s dalšími přísadami, které upravují provzdušnění a schopnost zadržet vodu. Je určen k výrobě malty pro zdění a omítání. Je pro něj charakteristický středně rychlý nárůst pevnosti, vyšší konečná pevnost a vyšší provzdušnění než u klasických malt.

 

TECHNICKÝ LIST Pdf.

 

Cement HRANICE UNICEMENT

Popis

Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1 ve složení dle tabulky 1. Normové označení Portlandské cement s vápencem EN 197-1 – CEM II/B-LL 32,5 R.

Použití

Používá se pro drobné betonové konstrukce, pro staveništní přípravu betonu. CEM II/B-LL 32,5 R je vhodný pro betony běžných pevnostních tříd (pro domácí použití). Není vhodný pro betonové konstrukce vystavené velkému mechanickému zatížení a do agresivního prostředí.