Tmel polyuretanový PU40, 310 ml, šedý

 

 • jednosložkový elastomerový tmel na bázi polyuretanu
 • v běžných atmosferických podmínkách vyzraje na mimořádně flexibilní a odolný spoj s vynikající přilnavostí k většině materiálů
 • používá se pro vyplňování spár těžkých i lehkých prefabrikovaných panelů, dřeva, hliníku či PVC, ale také k vyplňování dilatačních spár v rámci běžné stavby
 • má vynikající přilnavost (bez nutnosti základového nátěru) k následujícím materiálům: beton, kámen (i lakovaný), hliník, sklo, polyester, PVC, keramické dlaždice
 • vhodný pro širokou řadu tmelících a lepících prací
 • po vytvrzení trvale elastický
 • pachově téměř neutrální
 • odolný vůči většině chemikálií
 • přilne i na vlhký povrch
 • odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření
 • pevný i za vyšších teplot
 • přetíratelný

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 • R10 Hořlavý
 • R11 Vysoce hořlavý
 • R20 Zdraví škodlivý při vdechování
 • R20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
 • R38 Dráždí kůži
 • R41 Nebezpečí vážného poškození očí
 • R65 Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic
 • R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

 

Silikon univerzální jednosložkový, 310 ml

 

 • jednosložková elastická silikonová těsnící hmota pro vnitřní a venkovní použití s maximální schopností pohybu do 25
 • je vhodný pro utěsnění spár a spojovacích spár v oblasti sanity, u skleněných a okenních konstrukcí, ve stavebnictví a kovoprůmyslu
 • široké využití má také v domácnosti trvale elastická těsnící hmota na bázi silikonu
 • odolný proti povětrnostním vlivům
 • odolný proti UV záření
 • vykazuje obzvláště dobrou přilnavost na skle a glazovaném povrchu, jako je např. smalt, dlaždičky a eloxovaný hliník
 • odolává vlhku a vodě