Cement HRANICE UNICEMENT

Popis

Práškové pojivo vyráběné společným semletím níže uvedených složek a přísad specifikovaných v článku 5 technické normy EN 197-1 ve složení dle tabulky 1. Normové označení Portlandské cement s vápencem EN 197-1 – CEM II/B-LL 32,5 R.

Použití

Používá se pro drobné betonové konstrukce, pro staveništní přípravu betonu. CEM II/B-LL 32,5 R je vhodný pro betony běžných pevnostních tříd (pro domácí použití). Není vhodný pro betonové konstrukce vystavené velkému mechanickému zatížení a do agresivního prostředí.

Cena: 116 Kč/ks CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH