Distyk Polystyrenové lepidlo 310 ml

Pro lepení polystyrenových dekorativních podhledů na savé podklady, lepení polystyrenových rohů a ukončovacích lišt včetně ozdobných prvků, spárovací nerovnosti – spáry vznikající při lepení velkoplošných polystyrenových desek na různé konstrukční materiály. Při lepení musí být alespoň jeden z lepených materiálů savý.

Bez rozpouštědel

Cena: 56 Kč/ks CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH