Lano stáčené, přírodní s polypropylénem ø 12 mm

Lano z materiálu JUTA stáčené 4pramenné, ke zvýšení pevnosti je do lana přidaný polypropylenový pásek

Základní vlastnosti: – není odolné vůči kyselinám – dobrá odolnost vůči alkáliím a organickým rozpouštědlům – nízká odolnost vůči UV záření – drsná na omak – biodegradovatelný materiál – váže tuky

Použití: Přírodní lana mohou být velmi výrazným dekoračním prvkem v interiérech a exteriérech. Široké možnosti použití mají samozřejmě i na zahradě, dále v zemědělství a lesnictví. Nevynikají pevností či odolností vůči působení okolního prostředí, zato nekloužou v ruce, jsou vhodná pro sportovní účely – šplh či přetahování.

Co znamená údaj o pevnosti: Pevnost lan je jednou ze základních charakteristik. Jedná se o sílu v N (Newtonech), která je vyvinuta při přetrhu lana. Pevnost se uvádí také v kg nebo v kN a daN (kilonewtonech a dekanewtonech … 1kg = 0,981 daN). Minimální pevnost odpovídá příslušným evropským normám. Jak odvodit nosnost: Je třeba rozlišovat mezi maximální pevností lana a jeho nosností. Nosnost je maximální zatížení lana, které nesmí být překročeno a je závislé na stanoveném koeficientu bezpečnosti. Pokud používám upravená lana např. ke zvedání břemen, musíme již pracovat s tzv. bezpečnostním faktorem, který jednoznačně určuje nosnost lana. Příklad: lano s minimální pevností 1000 kg, které bude použito ke zvedání nákladu a má bezpečnostní faktor 5:1 má nosnost 200 kg. Pokud si tedy chci vypočítat orientační nosnost lana, musím údaj o pevnosti vydělit 5. Vždy ale počítejte s faktory, které ovlivňují pevnost lan a šňůr.

Faktory ovlivňující pevnost lan: – konstrukce lana – oděr lana – narušením povrchových vláken dochází ke snižování pevnosti – působení chemikálií – pevnosti lan z materiálů, které nejsou odolné vůči různým chemikáliím, mohou být významně ovlivněny působením těchto látek – skladujte lana mimo dosah chemikálií! – působení teploty – skladujte lana mimo zdroje tepla! – působení slunečního (UV) záření – skladujte lana na místech chráněných před slunečním zářením! – působení rázových sil – záplety – snižují pevnost lan o cca 10%, záplety je nutno provádět velmi pečlivě – uzly – snižují pevnost lan o cca 50% (až o 90% u ocelových lan)

Cena: 25 Kč/bm CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH